Ovisst för Norrbottens sågverk – trots goda tider för skogsindustrin

1:44 min

Det går bra för skogsindustrin i Sverige men trots det har Setra ännu inte lyckats sälja Rolfs såg i Kalix och framtiden för den vilande sågen på Seskarö är oviss.

Ägaren Stenvalls vill säkra tillgången på råvara innan sågklingorna får ljuda där igen, säger tillförordnade vd:n Folke Stenvall.