Dieselförbud kan införas även i Sverige

1:24 min

Det är inte bara i Tyskland som frågan om dieselförbud på personbilar är aktuell.

Även i Sverige kan det bli tal om lokala dieselförbud. Frågan har varit uppe på bordet sedan ett par år tillbaka.

Precis som i Tyskland är det det då huvudsakligen bilar med utsläpp som överstiger den så kallade Euro6-standarden.

På uppdrag av regeringen föreslog Transportstyrelsen 2016 två olika sorters miljözoner, varav båda även förbjuder äldre bensinbilar. Det blir då upp till respektive kommun att införa förbuden.

I landet som helhet är det många bilar som omfattas av förbudet. Runt 1,3 miljoner dieselbilar och kanske lika många bensinbilar, menar Carl Zeidlitz som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund.

– De som bor inom de här zonerna och har en sån här bil, kan inte längre köra till och från sitt hem, säger Carl Zeidlitz.

Ett förbud påverkar förstås också prisnivån på andrahandsmarknaden.

– Vi ser redan nu en värdeminskning på dieselbilar som till viss del kanske kan förklaras av den ryktesspridningen som finns kring det här, säger han.

Det är ännu oklart när ett sånt här dieselförbud skulle kunna börja gälla i Sverige, men i Stockholm finns förslag om att införa det 2020 eller tidigare.