Östergötland

Du ska få kontroll över de uppgifter företag har om dig

2:01 min

Snart får du bättre kontroll över de uppgifter som företag och organisationer samlar om dig och dina levnadsvanor.

I slutet av maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft inom EU. För Sveriges del innebär det att den kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen PUL. 

Martin Hemberg, jurist på Datainspektionen säger att den nya förordningen ger privatpersoner starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter.

– Skyddet för enskilda personer som är med i olika register stärks, säger Martin Hemberg jurist på Datainspektionen.

Varje dag produceras och sparas en ofantlig mängd data som kan vara information från affärstransaktioner, e-post, rörliga bilder och bloggar. Data om våra intressen och aktiviteter som vi ofta inte vet hur eller i vilken syfte företagen samlar.

Men i och med den nya förordningen får privatpersoner bättre kontroll över vilken information som får lagras och hur informationen får användas.

- Den enskilde ska dels kunna begära ut information om vilka uppgifter företagen har om dem och de har också rätt till att kräva radera uppgifterna, berättar Martin Hemberg.

Dataskyddsförordningen innebär inte enbart rättigheter för den enskilde. Även privatpersoner samlar på andra människors personuppgifter så som namn, mailadresser, bilder och mycket mer.

Uppgifter som vi oftast utan problem kunnat publicerar på sociala medier.

Martin Hemberg menar att det i vissa fall kan bli otillåtet enligt den nya förordningen.

- Tidigare har det varit tillåtet att lägga ut bilder på andra på sociala medier så länge det inte kränker den som finns med på bilden men enligt den nya förordningen så måste du ha ett rättsligt stöd för behandlingen, menar han.