Pessimism bland byggbolag

1:55 min

Byggandet i Stockholmsområdet är på väg att tappat fart rejält, visar ny statistik från Stockholms Handelskammare.

Enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Handelskammaren är en viktig förklaring oron inför det nya amorteringsreglerna som inför just i dag.

– Att införa ett nytt amorteringskrav av det här slaget som inte ökar byggandet utan snarare förvärrar byggmarknadens funktionssätt genom nya inlåsningseffekter är helt fel att gå. Sedan kan man vara orolig för stigande skulder, men ett nytt skarpare amorteringskrav så nära inpå det förra amorteringskravet för att ordna ett problem med hög skuldsättning - det är lite som att försöka byta skrov i en uppdagande storm, säger han.

På uppdrag av Stockholms Handelskammare har Konjunkturinstitutet frågat 87 byggbolag i Stockholmsregionen - landets största bostadsmarknad - om vad de tror om framtiden. Och pessimismen är nu större än på flera år visar enkäten.

En majoritet säger att orderböckerna krympt de senaste månaderna och när det gäller branschens utsikter det närmaste året tror en stor majoritet på bistrare tider.

Det skärpta amorteringskravet som införs i dag innebär att bolånekunder måste amortera på nya lån som överstiger fyra och en halv gånger den egna årslönen före skatt. Det kan bli kännbart, särskilt för de som redan i dag måste amortera enligt det amorteringskrav som infördes 2016.

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, menar att det nya amorteringskravet är nödvändigt för att hejda hushållens snabbt ökande skuldsättning och de risker som det medför.

– Jag tycker att man överdriver betydelsen av amorteringskravet och de här effekterna. Men de är det så att vi har olika perspektiv, säger han.

– Det uppdrag som Finansinspektionen fått från regering och riksdag är att övervaka de risker som kan komma på grund av finansiella obalanser. Då har vi skulder som har stigit väsentligt mycket mer än hushållens disponibla inkomster under en rad av år och det gör att känsligheten för samhällsekonomin har ökat. Och den känsligheten i ett krisläge kommer också att drabba inte minst byggbranschen. Så i långa loppet är de förslag som vi genomför långsiktigt bra även för byggbranschen, säger Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen.