Utredning friar Ahlin - har inte trakasserat medarbetare

Riksdagens talman Urban Ahlin har inte utsatt medarbetare för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Det visar den utredning om talmannen som företagshälsovården Helsa genomfört och idag överlämnat till riksdagsstyrelsen.

Bakgrunden till utredningen är kritiska uppgifter om Urban Ahlins ledarskap.

38 anställda och tidigare anställda i Riksdagen har intervjuats i utredningen.

Utredarna konstaterar att när talmannen var ny tog det tid att finna arbetsformerna. Och att en del medarbetare kunde känna sig ifrågasatta vid diskussioner om sakfrågor.

Utredningen föreslår en översyn av arbetsformerna där talmansfunktionen är involverad.