Afghaner lämnar Sverige för Italien

2:23 min

Unga afghaner som har sökt asyl i Sverige men fått nej dyker nu upp i andra länder i Europa och får där en annan behandling. I flera länder får de stanna, fastän de redan har sökt asyl inom EU. Europa har inte någon gemensam asylpolitik.

Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har i södra Italien träffat advokaten Tommaso Salvatore, som arbetar för den katolska biståndsorganisationen Caritas och som har företrätt ett antal afghaner. Han talar först allmänt om hur Caritas ger migranter rättshjälp och det är först när bandspelaren är avstängd som han berättar att han har assisterat ett antal afghaner, som kommit från Sverige efter att ha fått nej på sin asylansökan.

Det har handlat om både vuxna och ett antal ensamkommande unga och merparten har fått stanna här i Italien med sina papper i ordning, förklarar advokaten.

Under åren 2014 till 2016 kom ungefär 400 000 afghaner till Europa och utgjorde därmed den näst största gruppen asylsökande efter syrier. De kom i första hand till Tyskland, sen Ungern och Sverige blev det tredje största mottagarlandet.

Men trots ett stadigt försämrat säkerhetsläge i Afghanistan har det varit svårt att få skydd i Sverige, vilket lett till att en hel del har sökt sig vidare och alltså lyckats få skydd här i Italien.

I höstas sa EU:s stats- och regeringschefer att de senast den 1 juli i år ska ha enats om en gemensam asylpolitik, men det verkar fortfarande mycket avlägset.

Bernd Parusel, som är migrationsforskare och bland annat verksam på Migrationsverket, menar att vissa EU-länder har orealistiska förväntningar på att människor ska kunna återvända till sina krigshärjade länder.

– Det finns väldigt stora skillnader. Vissa länder har en väldigt låg bifallsandel när det gäller afghanska asylärenden, Danmark och Bulgarien till exempel. Sen finns det länder där bifallsandelen är mycket högre och det är Italien och Frankrike till exempel, säger Bernd Parusel.

Ekvationen att få avslag och samtidigt inte kunna återvända till sitt land gör att många afghaner lever utan en rättslig ställning nu. Hur många som självmant lämnar Sverige är svårt att veta.