Förbund vill tillåta hundar

Service- och signalhundsförbundet vill att så kallade servicehundar som hjälper handikappade ska få följa med sina ägare till allmänna platser där det annars är hundförbud.
Men det skulle kräva en ändring av den lokala ordningsstadgan och idag är det bara ledarhundar som undantas från hundförbudet. Astma och allergiförbundet proteserar mot förslaget med tanke på alla astmatiker och allergiker.