Malmö

Flyktingtolk uppmanade till angiveri

4:05 min

Asylsökande vittnar om att de kallats landsförrädare och terrorister av sina tolkar. Och en tolk i Malmö har delat en uppmaning till angiveri av turkiska regimkritiker.

Hasan söker asyl i Sverige som oppositionell. När han sökte vård på flyktinghälsan i Malmö tilldelades han en tolk som kunde översätta turkiska.

– Det hade inte ens gått två-tre minuter innan tolken började säga: "Ni har förrått Turkiet, ni har förrått ert land", säger han. 

Hasan berättar att han var ordförande för en fackförening i Turkiet. Han var också en del av folkrörelsen som kretsar kring den politiska aktivisten Fehtullah Gülen som anklagas för att ha varit delaktig i det kuppförsök som skakade Turkiet sommaren 2016. Sedan dess har den Turkiska regeringen med president Erdogan i spetsen gått hårt åt rörelsen.

– Sedan fick vi reda på att den här tolken delat och uppmanat folk till angiveri i sina sociala medie-kanaler, säger Hasan. 

På tolkens Facebook-sida går det faktiskt att hitta ett delat inlägg. Det står: "Europas turkar, tveka inte. Rapportera Gülenisterna. Viktig uppmaning: rapportera Gülenister till det här numret". 

Tolken som Hasan träffade är en av tre i Malmö som asylsökande påstår har tagit politisk ställning i sina tolkuppdrag.

P4 Malmöhus har varit i kontakt med den utpekade tolken, som inte vill delta i en intervju. Tolken nekar till anklagelserna och säger sig vara svartmålad av de asylsökande.

De utpekade tolkarna förmedlades till bland Region Skåne och Migrationsverket av företaget Språkservice. Företagets VD Marita Jönsson hävdar att de inte har några rapporter som innehåller den här typen av anklagelser. Men uppgifterna tar hon på stort allvar.

– Skulle det komma fram att en tolk från oss fält den här typen av kommentarer skulle samarbetet avslutas omedelbart, säger hon.