Samebyar får nej för skyddsjakt av järv

1:12 min

Högsta förvaltningsdomstolen har gått på länsstyrelsens linje.

Semisjaur-Njarg sameby och Lainiovuoma sameby ansökte hösten 2016 om skyddsjakt på fyra respektive åtta järvar. Enligt samebyarna var det nödvändigt att bedriva skyddsjakten för att förhindra skada på deras renar.

I samband med kalvmärkning på hösten kan rovdjur störa renarna, vilket kan få stora konsekvenser eftersom flera tusen renar befinner sig inom ett avgränsat område.

Järven har de senaste åren dödat flera renar, enligt ansökan, som Länsstyrelsen i Norrbotten avslog med motiveringen att man inte med säkerhet kunde säga att järven riskerar att allvarligt skada renarna. Detta samtidigt som järvstammen både i Norrbotten och hela landet 2016 låg under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

2016 uppskattade Naturvårdsverket antalet järvar till cirka 500 individer i Sverige. En uppskattning som dock är osäker. En gynnsam bevarandestatus har satts till 600 järvar.

Samebyarna överklagade och fick februari 2017 rätt i kammarrätten. Domstolen ansåg att det saknades andra lämpliga lösningar för samebyarna än skyddsjakt, och att tolv järvar inte hotade järvstammen.

Länsstyrelsen, och även Svenska Rovdjursföreningen, överklagade och på onsdagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans, att länsstyrelsen hade fog för sitt beslut hösten 2016 – att det var rätt att neka samebyarna skyddsjakt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut tagit hänsyn till samernas ställning som urfolk, men skyddsjakten på tolv järvar skulle förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen för järv – vilket väger tyngre, enligt domstolen.

Ekot har varit i kontakt med Anders Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njarg sameby, och Aslat Simma, ordförande i Lainiovuoma sameby. De vill inte kommentera Högsta förvaltningsdomstolens dom innan de läst den.

Enligt Aslat Simma är problemen med järv ungefär de samma nu, som när de 2016 sökte om skyddsjakt, med återkommande massdöd, vilket innebär att mer än tio renar dödas på ett begränsat område.

– Järven kan ta 60-70 renar i ett område på väldigt kort tid. Det som är förödande är att den tar så mycket när den börjar, säger Aslat Simma.

Ekot söker Svenska Rovdjursföreningen.