Miljö

Skotrar och fyrhjulingar i Jämtland släpper ut mer än flyg

1:48 min

Utsläppen av växthusgaser från skotrar och fyrhjulingar har ökat i Jämtland de senaste 25 åren. Den senaste mätningen visade att de släppte ut 25 000 ton under ett år.

Nivån av utsläpp från snöskotrar och fyrhjulingar ligger i Jämtland högre än vad inrikes-flygtrafiken släpper ut. De senaste siffrorna är från 2015 och där låg inrikes flygtrafiken på cirka 3 000 ton i länet, då är inte utrikesflygtrafiken inräknad. Skotrar och fyrhjulingar stod för mer än 25 000 ton.

– Det är mycket och det är ungefär tre procent av de totala utsläppen i länet. Det är ändå en betydande del. Troligen beror det på en ökad tillgång och användning av fyrhjulingar och skotrar helt enkelt, säger Jimmy Nilsson som är miljömålssamordnare på länsstyrelsen i Jämtland. 

Länsstyrelsen ska nu titta närmare på just skotrar och fyrhjulingar i sitt miljöarbete framöver.

– Vi ska ta fram en ny klimatstrategi och där kommer vi fokusera med på just skotrar och fyrhjulingar, arbetsmaskiner helt enkelt, eftersom den sektorn ökar, säger Jimmy Nilsson.

Statistiken är hämtad från den Nationella emissionsdatabasen som finns på länsstyrelsens hemsida.