"Domen kan väcka debatten till liv igen"

2:06 min

De två centerpartistiska nämndemän som friade en man som stod åtalad för hustrumisshandel, bland annat för att han kom från en bättre familj än kvinnan, uteslöts ur centerpartiet i eftermiddags. Men diskussionen om de så kallade lekmannadomarna vara eller inte vara kan ha väckts till liv igen.

– Man kan diskutera hela systemet med nämndemän och hur de utses. Det har gjorts ett antal utredningar i ämnet, men än så länge har det inte skett någon förändring, men den här domen kan väcka debatten till liv igen, säger Emma Regnér, rådman vid Helsingborgs tingsrätt.

Det är de politiska partierna som utser nämndemännen, de så kallade lekmannadomarna. Deras röster väger lika tungt som den juristutbildade domarens. Men det är sällan som nämndemän röstar ner en juristdomare. Det sker bara i två procent av domarna, säger Emma Regnér.

– Vi är nästan alltid överens, säger hon.

Det som upprört i den dom som avkunnades av Solna tingsrätt den 19 februariär främst de två kvinnliga nämndemännens argument för att fria mannen. Kvinnomisshandel är något som ska hanteras inom familjen heter det i domskälen. Där står det också att mannens familj var bättre än kvinnas, vilket gjorde honom mer trovärdig.

Centerns partistyrelse sammankallades i all hast när innehållet i domen uppmärksammades i media och på eftermiddagen uteslöts de två kvinnorna ur partiet, vilket partisekreteraren Michael Arthursson motiverade såhär.

– Det stämmer inte alls överens med Centerpartiets värderingar, säger han.

En av de två nämndemännen har tidigare framfört förslag inom centern om en anpassning av svensk lag till sharia, för svenska muslimer. Ekot har utan framgång sökt henne för en kommentar.

Domen har överklagats och kommer att prövas av hovrätten där juristdomare är i majoritet och, om de är eniga, inte kan röstas ner av nämndemän.