Regeringen får kravlista från metoo-rörelsen

2:41 min

Bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan och mer pengar till landets kvinnojourer. Det är några av kraven som företrädare för 65 metoo-upprop i dag överlämnar till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Jag hoppas att de här förslagen omsätts till handling, jag hoppas att vi får en fortsatt dialog om det hela och att vi tillsammans kan bygga ett samhälle som är mer jämställt, där sexuella kränkningar och övergrepp inte ska gå att komma undan på samma sätt som i dag, säger Frida Linehagen, en av dem som stod bakom försvarets upprop.

Metoo-debatten präglade ju stora delar av hösten. Nu har intitiativtagare och administratörer från 65 metoo-upprop tagit fram en gemensam kravlista, som de presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Det handlar om sju åtgärdsförslag, bland annat bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan och obligatorisk utbildning om sexism och sexuellt våld för blivande jurister, poliser och vårdpersonal. Företrädarna vill också att både vården och landets kvinnojourer ska få mer pengar, för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få bättre stöd.
 
Ytterligare ett krav är att Skolinspektionen ska införa en nationell visselblåsarfunktion för landets skolor, dit utsatta elever och personal ska kunna vända sig för att få hjälp och för att anmäla skolor där trakasserier förekommer.

I eftermiddag överlämnas kravlistan till jämställdhetsminister Åsa Regnér, och målet med förslagen är att få slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp i samhället.

Efter uppropet i höstas har det märkts en del skillnad i försvaret, berättar Frida Linehagen.

– Till exempel har det satts upp en anmälningstelefon, där vi på ett enklare sätt kan ringa och anmäla om man är utsatt för någon kränkning eller sexuella trakasserier, för många gånger visar det sig även i vårt system att det handlar om chefer. Vi har ett system som är väldigt hierarkiskt, där man ska gå upp och anmäla till närmaste chef, men oftast är det kanske den närmaste chefen som är inblandad.

Vad skulle du säga att metoo-rörelsen har betytt för dig?

- För mig personligen har det betytt "Jag är inte ensam". Det har jag känt många gånger, det är jätteskönt.