Föräldrar förstår inte skoluppgifter

10 min
  • Sedan det nuvarande betygssystemet infördes 2011 har det kritiserats för att vara otydligt och för att elever tappar motivationen. 
  • Många debattörer kräver nu att större förändringar bör göras. De menar att kunskapssynen som genomsyrat skolan de senaste åren är för postmodern och ställer för höga krav på barnen.
  • Hör reportage av Katarina Gunnarsson, reporter Ekot, som har pratat med föräldrar som inte förstår hur de ska kunna hjälpa sina barn.