Malmö

Flyktingspionage kan leda till att personer råkar illa ut

4:51 min

Auktoritära länder håller koll på oppositionella i exil genom flyktingspionage, säger forskare. Vi har berättat om turkiska tolkar som bland annat uppmanat att ange personer till hemlandet - det här kan vara olagligt.

Magnus Andersson, doktorand i underrättelseanalys vid Lunds universitet, är inte specialiserad på just Turkiet men berättar om hur auktoritära stater ser på politiskt oppositionella som bor i utlandet.

– Generellt sett kan man säga att man så klart har intresse av att veta vad det är för budskap som uppkommer runt omkring ens egen politik, om någon försöker ordna finansiering av politiska motståndare eller om någon försöker organisera väpnat motstånd eller liknande.

Det finns ett intresse av att ha kontroll på regimkritiker och oppositionella i utlandet och förekommer till exempel i länder som Iran, Syrien, Eritrea och Libyen, enligt Magnus Andersson.

– Det är ett sätt att utöva kontroll, men också att inhämta information för att kunna agera i sitt eget land mot släktingar, vänner eller mot andra partikamrater beroende på vilka organisationer det är.

Vi har granskat hur turkiska tolkar i Sverige uppmanat att ange personer till de turkiska myndigheterna. Asylsökande vittnar om att de blir kallade för landsförräddare och terrorister och de är oroliga att tolkarna ska skicka vidare information om dem till de styrande i hemlandet.

Om det är olagligt eller inte i just det fallet kan Magnus Andersson inte säga. Det finns något som heter olovlig underrättelseverksamhet i Sverige, i det ingår bland annat att hämta in information om personer i Sverige som kan användas mot dem i hemlandet.

I slutändan är det upp till Säkerhetspolisen att bedöma men det går inte att utesluta att det kan ha konsekvenser för de turkiska oppositionella som vi berättat om.

– Man skulle kunna tänka sig att släkt och vänner i hemlandet skulle kunna råka illa på grundval av den information som inhämtats i Sverige eller något annat land där det finns personer i exil, säger Magnus Andersson.