Konstnärlig högskola JO-anmäls

1:18 min

Stockholms konstnärliga högskola anmäls till Justitieombudsmannen för sitt sätt att hantera tillsättningen av en professur.

Som Kulturnytt tidigare har rapporterat har tillsättningen undanröjts av Överklagandenämnden för högskolan utan att SKH har rättat sig efter det. JO-anmälaren undrar bland annat huruvida förvaltningslagens rättelseplikt gäller och vad staten kan göra för att en myndighet som SKH ska rätta sig efter beslut i överklagandenämnden.

Samtidigt kommer det mer kritik mot Stockholms konstnärliga högskola från juridiskt håll. Den här gången är det juristen Kristina Ahlström som är särskilt kunnig i statlig arbetsrätt och hon tycker att SKH verkar dra fel slutsatser av en dom i Arbetsdomstolen.

- Om myndigheten agerar rätt i sin rekrytering och är noga med att tydliggöra för den sökande att ett anställningsavtal inte uppkommer förrän deras beslut har vunnit laga kraft, då kan man inte hamna i den situationen som prövades i arbetsdomstolen, säger Kristina Ahlström.

Stockholms konstnärliga högskola tillsatte för drygt ett år sedan en professur utan att inhämta sakkunnigutlåtande om de sökandes kompetens. Det borde de ha gjort enligt högskoleförordningen.

Tillsättningsbeslutet överklagades innan det hade vunnit laga kraft till Överklagandenämnden för högskolan som undanröjde skolans beslut, men skolan har ändå inte gjort om anställningsprocessen.

Kulturnytt har upprepade gånger bett ledningen för Stockholms konstnärliga högskola om en intervju men bara fått en skriftlig kommentar. I den hänvisar SKH:s kommunikationschef Monica Engdahl till en tidigare dom i Arbetsdomstolen.

Av den drar SKH slutsatsen att den som de har anställt kan fortsätta att vara anställd, men juristen Kristina Ahlström anser att det är en dom som inte är tillämplig i det här fallet - med hänvisning till att arbetsdomstolen prövade något annat än det som det nu handlar om på Stockholms konstnärliga högskola.