Ny avhandling undersöker äldres alkoholvanor

5:12 min

En ny avhandling vid Umeå universitet sätter fokus på hur äldre med långvariga alkoholproblem upplever sitt drickande.

I en ny avhandling vid Umeå universitet tar forskaren Magdalena Bergström upp hur äldre människor med långvariga alkoholproblem ser på sig själva och sitt drickande.

– Det är en väldigt svår livssituation som många har och drickandet har på många sätt blivit svårare med tiden. Intervjupersonerna hade reflekterat över sitt drickande och sitt liv och många var övertygade att man inte hade lång tid kvar att leva och för några såg man det som en sista möjlighet att komma tillrätta med sina alkoholproblem, säger Magdalena Bergström från institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Avhandlingen heter: "Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv".

Magdalena Bergström försvarar avhandlingen den 23 februari.