Klimatforskare rannsakar sitt eget resande

0:53 min

Går det att forska om klimatet utan att flyga? För att ta reda på det har klimat– och miljöforskare på Stockholms universitet börjat dokumentera sina egna resvanor.

Det är institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet, som startat projektet "Tracking greenhouse gas emissions", eller på svenska: Att spåra utsläppen av växthusgaser. 

Ett mål med projektet är att medarbetarna ska minska på flygandet och därmed sina utsläpp av koldioxid, och som just klimatforskare föregå med gott exempel.

Och det finns förbättringspotential. Under 2016 flög institutionens cirka 220 medarbetare totalt två miljoner kilometer, vilket motsvarar ungefär 50 varv runt jorden.

– Vi reser eftersom vi gör fältarbeten och har mätstationer bland annat på Svalbard och i Anderna. Våra forskare närvarar också vid internationella konferenser och workshops, men vi behöver även föregå med gott exempel och här är flygresorna en väsentlig faktor, säger Paul Glantz, forskare vid ACES och miljösamordnare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

För att dokumentera resorna använder sig projektet på Stockholms universitet av ett verktyg utarbetat av forskare i Storbritannien. De brittiska forskarna ville med verktyget uppmuntra till alternativ inom en forskningskultur där flygresor har blivit allt vanligare, enligt Paul Glantz.