SCA går vidare med planer på bioraffinaderi i Timrå

1:53 min

SCA kallar nu till samråd inför en möjlig ansökan om att starta en bioraffinaderifabrik i Östrandsområdet. Om fabriken byggs kan den förse alla fordon i Västernorrland och Jämtland med bränsle.

Om SCA går vidare med planerna måste man få tillstånd från Mark- och miljödomstolen eftersom den nya fabriken kräven mer utrymme och det ska skapas genom utfyllnader i vattnet i Skönviken.

– Ett beslut ligger en bra bit bort, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA.

Hur stor investering är det här?

– Vi investerar just nu 8 miljarder i Östrand för att fabriken ska bli dubbelt så stor. Det kommer ge nya biflöden som svartlut, bark och annat som vi ser att man kan ha intressant användning för. Den här investeringen är definitivt en miljardinvestering, konstaterar Björn Lyngfelt.

Bioraffinaderiet ska kunna tillverka bensin och diesel och kanske även jetbränsle till flygplan. Mängden, 300 000 ton, motsvarar allt behov av fordonsbränsle i Västernorrland och Jämtland.

Lika mycket biodrivmedel som behövs för att försörja hela det svenska inrikesflyget.

– Det här är en mycket stor fabrik. Det blir den största från skogsråvara i Sverige och motsvarar ungefär 2 procent av alla drivmedel till vägtransporter i Sverige, eller lika mycket biodrivmedel som behövs för att försörja hela det svenska inrikesflyget, säger Gustav Melin på Svenska bioenergiföreningen.

Samrådet är öppet för alla och hålls den 21 mars i Timrå kommunhus.