De lägger genusperspektiv på staden

2:23 min

Denna veckan har studenterna som pluggar fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola genusvecka.

Studenterna ska uppmärksamma genusperspektivet när det gäller stadsplanering.

Fler män kör bil
Linnea Sundström som går första år på planarkitektprogrammet är en av dem som tagit initiativ till veckans tema och hon berättar om konkreta saker som kan göra staden mer jämlik. 

– Belysning för att skapa tryggare stadsdelar, eller hur man bygger gång- och cykelvägar, eftersom fler män än kvinnor använder bil är några exempel säger hon. 

Vilka kommer till tals?
Alva Zalar som går masterprogrammet i stadsplanering berättar att det är viktigt att redan på planeringsstadiet ta del av olika invånares behov och åsikter.

– Oftast är det vissa som hörs, men man måste jobba för samråd där man tar hänsyn till tid och plats för att så många som möjligt ska kunna komma till tals, säger hon.

Hur ser man att städer ofta skapas av och för män?

– Karlskrona är ett bra exempel. Den är skapad utifrån militära ideal, man kan titta på vilka som fått bli statyer till exempel, säger Alva Zalar.