Sol och vind fixar elektricitet i skånsk by

Den lilla byn Simris i sydöstra Skåne vill skriva svensk energihistoria. I ett försök kopplas de 150 hushållen i Simris loss från det nationella elnätet då och då, och målet är då att klara sig helt och hållet på el producerad lokalt.

Rättelse: Den här texten har ändrats sedan den först publicerades.

 

– Än så länge går det riktigt, riktigt bra och den här första testveckan har mött våra förväntningar, säger Stina Albing från energibolaget Eon som jobbar med försöket som ska pågå till och med 2019. Projektet får visst stöd av EU.

– Jag har varit i Simris och träffat några där, de har inte märkt någonting när vi gått över från ordinarie drift, och det blir vi väldigt glada för, säger Stina Albing när vi träffas på torsdagseftermiddagen.

 Till att börja med är det var femte vecka som man ska försöka försörja dem som bor i Simris med så kallad "ödrift", alltså enbart med el producerad på plats.

 Elen kommer från vindkraftverket och solcellerna i trakten, och när solen inte skiner och det inte blåser så att det räcker, då kör generatorn som också finns i gång. Den körs på biobränsle. Dessutom finns en batteristation där ström kan lagras tills den behövs.

– Då kan man ju se att vi är hundra procent självförsörjande i den här lilla byn just nu, säger Stina Albing denna torsdag i vecka 10, den första testveckan.

– Vi vill att all elektricitet som konsumeras i Simris, från kaffekokaren på morgonen till tv-apparaten på kvällen, kommer från lokal produktion, de lokala energikällorna här.

 Många av simrisborna har ställt upp. Lars Léfvert är en av dem som deltar i projektet, just nu monteras solceller på hans tak. Egentligen är det hans fru Karin som är eldsjälen i familjen.

– Okej då, sa jag, vi tittar på det, och så gjorde vi det. Och det visar sig att det blir god ekonomi i slutändan, säger Lars Léfvert i dag.

 Simrisprojektet invigdes med buller och bång i oktober, men av olika skäl – ovälkommet besök av möss i batteristationen till exempel – är det först denna vecka som man testkör ”ödrift” på riktigt. Fast, visar det sig, bara vardagar 8-16. Eftersom solen är dold av moln och vinden svag, räcker den egna produktionen inte denna gång. Så än så länge klarar man sig inte utan nätet.

 Till och med 2019 pågår försöket och Johan Aspegren, som är kommunikationschef på Eon, säger att projektet trots sin småskalighet kommer att få stor betydelse.

 - Så här långt fungerar tekniken jättebra, men det andra som vi vill lära oss här är: Vad händer med invånarna, är det så att man är mer rädd om sin egen el, när man vet att det här producerar vi själva? Kommer vi då att spara på den på annat sätt, frågar sig Johan Aspegren.

 Bolaget tror också att på sikt ska erfarenheterna komma till konkret användning.

– Att bygga ett sådant här lokalt energisystem är naturligtvis i det här fallet ett test, för att visa att det fungerar. På längre sikt tror vi att väldigt ensligt belägna byar kan få sin energi på det här sättet.

– Vi ser också att det inne i städerna finns det på vissa håll brist på nätkapacitet, så att man inte får in elen till städerna. Där kan man bygga sådana här lokala energisystem, säger Johan Aspegren.