Helsingborg

Flexibla platser i klassrummet ska maximera lärandet

3:29 min

Med aktiva klassrum, pulsglädje och brain breaks vill man på Drottninghögs F-6 skola i Helsingborg lyfta hälsans betydelse för inlärning.

På Drottninghögs F-6-skola i Helsingborg startade man förra terminen ett stort hälsoprojekt kopplat till den senaste forskningen kring vad fysisk aktivetet betyder för inlärning. 

Aktiva och flexibla klassrum var en av de första sakerna som testades på de 350 eleverna med gott resultat, berättar projektledaren och läraren i idrott- och hälsa, Mark Siegbahn.

– Tanken är att det ska finnas rum i rummen. Under det fria arbetet ska man kunna välja om man vill sitta, stå, cykla eller ligga ner. Allt efter vad som passar en bäst själv, säger Mark Siegbahn.

Flexibel sittning under lektionerna är en av sakerna som skolan infört för att stimulera inlärningen. Man har också infört olika former av träningspauser under dagen. Enligt Mark Siegbahn är det även förebyggande när gäller skärmrelaterade besvär i rygg och nacke hos barnen.

Den allra största vinsten är arbetsron. Vi ser är att barnen inte blir trötta på samma vis. Vi klarar hela dagen tillsammans.

Femteklassarna Saud Talal och Seezar Talal är mycket nöjda med sitt nya klassrum där det finns stolar och bord i olika höjder, motionscyklar och mjuka kuddar att sitta eller halvligga på.

– Vi förflyttar oss när vi blir trötta. Som min stol till exempel, säger Saud Talal och snurrar ett varv på sin stol.

Det är inte bara eleverna som är nöjda. Läraren Mikaela Bodsgård tycker att det nya klassrummet underlättar det pedagogiska arbetet bland de 45 eleverna.

– Vi lärare har fler storsamlingar vilket gör att vi frigör mer tid till eleverna. Den allra största vinsten är arbetsron. Vi ser är att barnen inte blir trötta på samma vis. Vi klarar hela dagen tillsammans.