De vill minska antalet hemlösa katter i Halland

3:20 min

Idag finns det 150 000 hemlösa tamkatter i Sverige. Det vill Marlene Sandblom och Carina Bengtsson ändra på och startar en kampanj så fler kastrerar och id-märker sina katter.

– Det är för att inte öka antalet hemlösa katter, vilket idag är ett jättestort problem i Sverige. Det finns över 150 000 katter som saknar hem och lider något fruktansvärt, säger Marlene Sandblom på Djurskyddet Norra Halland.

Det är länsstyrelsen och organisationen Djurskyddet Norra Halland som kommer samarbeta kring frågan. Och det är första gången som länsstyrelsen jobbar förebyggande med det här.

– Länsstyrelsen gör det här för att vi också ser det som ett stort problem. Vi ser de här katterna ute på våra djurskyddskontroller, och vi ser det här lidandet. Därför väljer vi att jobba tillsammans i det här projektet, för att åstadkomma en förändring, säger Carina Bengtsson, som är djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Halland.

Problemet är stort, både i Sverige och Halland, och okunskapen hos kattägare som inte kastrerar sina katter är väldigt stor, enligt Carina Bengtsson.

Just nu satsar man på de norra delarna av Halland, men förhoppningen är att arbetet ska kunna sprida sig på sikt.

Vad är förhoppningen att projektet ska leda till?

– Att fler kastrerar och id-märker sina katter, men också att vi kan öka kunskapen om hur stort problemet är, och att ta död på några myter som inte stämmer, säger Marlene Sandblom.

– Vi är väldigt överens om att det är detta som behövs. Djurskyddslagstiftningen idag fångar inte upp de här katterna och därför måste vi gå ut och göra mer än vad lagstiftningen kräver. det här är vår möjlighet att gå ut och förändra, säger Carina Bengtsson.