Tiotusentals demonstrerade mot abort

Tiotusentals människor demonstrerade i dag i Irlands huvudstad Dublin mot föreslagna lättnader i den irländska abortlagstiftningen.

I maj kommer Irland att hålla en folkomröstning där väljarna ska ta ställning till om de vill avskaffa ett konstitutionstillägg från 1983 som likställer mammans och barnets liv, för att istället låta Irlands parlament stifta en ny abortlag.

Det katolska Irlands abortlag är bland världens strängaste, och förbjuder alla aborter utom där mammans liv är i fara, men den irländska regeringen förbereder nu ett lagförslag som skulle innebära fri aborträtt till och med den tolfte graviditetsveckan.

Lördagens demonstration var den hittills största till stöd för ett fortsatt abortförbud i de allra flesta fall.

Två opinionsundersökningar i januari visade att över 50 procent av den irländska väljarkåren är för en liberalisering av abortlagen, 30 procent är emot, 20 procent har ännu inte har tagit ställning.