Kinas president får livstidsmandat

0:24 min

Kina president Xi Jinping får sitta kvar på livstid sedan Nationella folkkongressen har sagt ja till att avskaffa begränsningarna för hur många mandatperioder som landets president kan sitta vid makten.

Beslutet var inte oväntat, under sin halvsekellånga existens har folkkongressen aldrig röstat ned ett förslag från det enväldiga kommunistpartiet. Bara två av de nästan 3 000 ledamöterna röstade mot och tre avstod från att rösta. 2 958 röstade för.

Den nuvarande begränsningen på två mandatperioder infördes av Deng Xiaoping för att öka stabiliteten i landet efter diktatorn Mao Zedong som styrde landet fram till sin död 1976.

Presidenttiteln har i mångt och mycket en rent ceremoniell betydelse, men de tidigare begränsningarna hade inneburit att Xi Jinping fått avsäga sig ämbetet 2023. Kommunistpartiet säger att lagändringen bara likställer presidentämbetet med titlarna partiordförande och överbefälhavare, som båda saknar tidsbegränsning.

Xi Jinping tillträdde som partiordförande 2012. Hans väg mot toppen har kantats av skärpta restriktioner för privatpersoner, där aktivister och jurister fängslats och hårdare kontroll av internet.

Samtidigt har han gjort sig populär genom att slå ner hårt på korruption och straffat mer än en miljon politiska tjänstemän.