Simrishamn

Orenat avloppsvatten rinner in i hans trädgård

3:54 min

Boende i byn Bjärsjö är trötta på bräddningsproblemen i Tommarpsån.

En av Simrishamns kommuns största överföringsledningar går via pumpstationen i byn. När det är mycket regn eller snösmältning tränger vatten in i ledningarna, vilket kan innebära att avloppsmängden blir för stor och orenat avloppsvatten släpps ut i ån.

Det rinner ut i min trädgård och luktar gör det.

Mattias Johanssons hus ligger vid kanten på ån och för honom blir bräddningen högst påtaglig.

- Det rinner ut i min trädgård och luktar gör det.

Mattias Johansson berättar att en pärm som följt med huset visar att problemen pågått sedan 1973 och att det blev värre på 80-talet. Han visar på avloppsröret från pumpstationen som mynnar i ån vid hans trädgård. Just nu är allt täckt av snö, men han berättar hur det ser ut vid de tillfällen som avloppsvatten rinner ut.

- Då står en stråle med gråsvart vatten rakt ut i ån, och luktar skit gör det, ja allmänt otrevligt. 

Vad du hoppas ska ske?

- Att man fixar hela avloppsystemet så att vattnet kommer på rätt plats, det vill säga i reningsverket.

För politikerna är bräddningen i Tommarpsån ett känt problem - och en prioriterad fråga. Det säger både Carl-Göran Svensson (C) och Christer Akej (M), som bägge sitter i Simrishamns samhällsbyggnadsnämnd. Orsaken är bland annat att ledningarna är gamla och läcker, de är också underdimensionerade i förhållande till den utbyggnad av avloppsnätet som gjorts genom åren. Men enligt nämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), är åtgärder på gång, just nu filmas ledningsnätet för att man ska se var felen finns.

 - Vi håller på att åtgärda det och det kommer att efterhand lösas, men exakt vet vi inte ännu, säger han.

Bräddningsproblemen i Tommarpsån har diskuterats politiskt under vintern. Christer Akej (M) vill att arbetet med åtgärder snabbas på, och att pengar öronmärks i budgeten.

 - Det har dröjts alldeles för lång tid, säger han.

Men Carl-Göran Svensson menar att det inte går att göra någon "snabb-fix".

 - Men problemet är på gång, vi håller på att projektera, så jag är positiv till detta, säger han.