Oro över bygglov vid Båven

Länstyrelsen är orolig för hur Flens kommun kommer att hantera bygglov runt sjön Båven. Byggnadsnämnden i Flens kommun har nu gett förhandsbesked om nybyggnation för sju tomter som ligger inom området för den så kallade Båvenplanen.
Båvenplanen är en översiktsplan som gäller området i och kring sjön Båven. Det är Flen, Gnesta och Nyköpings kommuner samt Länsstyrelsen som står bakom planen som kom till för att man vill värna om området kring sjön. I vintras gick Flens kommun ut och sökte efter sjönära tomter för att med dem kunna locka fler folk till kommunen. Och ett par av tomterna som byggnadsnämnden nu givit förhandsbesked om byggnation på ligger inom områden som berörs av Båvenplanen. Tre veckor till har berörda parter möjlighet att överklaga förhandsbeskedet.