Chalmers installerar solceller på taken

0:38 min

4.200 kvadratmeter solceller installeras på taken till Chalmers i ett projekt med flera syften.

Åtta av byggnaderna på Chalmersområdet i Johanneberg ska få dela på 4.200 kvadratmeter solceller installerade för ett forskningsprojekt.

– Dels är syftet att använda framtidens energikälla där framtidens ingenjörer utbildas, säger Erik Wallnér. 

Han berättar vidare det bedrivs forskning på Chalmers tekniska högskola där solcellers påverkan på elsystem undersöks.