Sveriges krav på Georgien: Ta hem era medborgare

2:04 min

I dag möter den svenska justitieministern Morgan Johansson sin georgiske kollega, vice statsministern Giorgi Gakharia, i Stockholm. Johansson vill förmå Georgien att ta emot georgiska medborgare som har dömts för brott här i Sverige.

– Det här är georgiska medborgare som saknar anknytning till Sverige, de ska ändå rehabiliteras i sitt hemland, inte i Sverige, och då är huvudregeln att man kan begära att de blir återförda till sitt hemland, säger Morgan Johansson.

– Det andra skälet är att vi behöver våra fängelseplatser i Sverige för våra egna bovar, säger han. 

Nästan hälften av alla inbrott i Sverige begås av utländska stöldligor, enligt polisen. Georgien pekas ut som ett av fyra länder varifrån ligorna kommer.

Förutom inbrott ligger utlandsligorna också bakom de flesta stölder av båtmotorer, bildelar och större jordbruksmaskiner. De begår även många brott mot äldre.

Inom EU pågår just nu fler än 5 000 utredningar mot utländska kriminella nätverk och flera huvudpersoner som varit aktuella i svenska ärenden har också varit aktiva i andra europeiska länder.

Enligt internationella regler är Georgien tvunget att ta emot sina medborgare som döms i till exempel Sverige, men det har inte hänt de senaste tio åren, enligt Morgan Johansson.

– Georgien har bland annat hänvisat till att de inte har haft tillräckligt med platser i fängelsesystemet. Men det hoppas jag att de nu har fått ordning på, säger han.
 
Parallellt med georgierna håller regeringen förhandlingar med myndigheterna i de andra utpekade länder, Rumänien, Litauen och Polen. Och enligt Morgan Johansson erbjuder Sverige dessa länder ingenting, varken pengar eller nåt annat.

Men han är övertygad om att till exempel Georgien har goda skäl att vilja gå med på det svenska kravet om återföring av dömda från svenska till georgiska fängelser.

– De fick en viseringsfrihet av EU för ett år sen, och de är angelägna om att behålla den viseringsfriheten, säger Morgan Johansson.
 
Sedan tidigare har regeringen föreslagit åtgärder för att stöldligorna ska kunna stoppas redan vid gränsen, genom till exempel kameraövervakning och gränsnära kontroller.

Dessutom ska straffen skärpas och jakten på stöldgods intensifieras bland annat genom att kustbevakningen ges större befogenheter.

Dessutom utreds en ny brottsrubricering, inbrottsstöld. Minimistraffet ska vara ett års fängelse jämfört med sex månader i dag. Det kommer också att bli lättare att utvisa den dömde.