S vill stoppa religiösa friskolor

2:57 min

Socialdemokraterna går till val på ett förbud av religiösa friskolor. Bakgrunden är kongressbeslutet förra året om att förbjuda konfessionella inslag i skolan.

– Jag har ju själv upplevt religiöst förtryck i skolan när jag gick i Iran. Jag kan inte förstå att vi har tillåtet den här typen av fenomen att förekomma i svensk skola. Det är så långt ifrån de svenska värderingar som präglat det här samhället. För mig som socialdemokrat är det här en självklar fråga. Vi måste få bort de här skolorna och fokusera på en skola som respekterar våra värderingar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Redan i dag är det förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen och i alla skolor utom de konfessionella är det dessutom förbjudet med religiösa inslag under andra delar av skoldagen. Nu vill Socialdemokraterna ta bort det här undantaget som ger religiösa friskolor rätt att exempelvis på frivillig grund ha morgonbön innan lektionerna börjar.

– Vi vill att det här är en fråga som svenska folket ska ta ställning till i valrörelsen 2018, säger Anna Ekström, socialdemokratisk gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Kan de skolor som nu är konfessionella fortsätta att finnas?
– Min bedömning är att de skolorna kommer att kunna fortsätta om de följer skollagen och läroplanen, säger hon.

Frågan om religiösa friskolor har varit het i den politiska debatten, men som det ser ut nu finns det ingen majoritet i riksdagen för ett förbud. Regeringen har tillsatt en utredning om tydligare regler för religiösa friskolor Sverigedemokraterna och Liberalerna vill förbjuda nyetableringar.

Judiska friskolor skulle inte beröras av det här eftersom de skyddas av att vara en nationell minoritet. Och frågan är om ett förbud av andra religiösa friskolor är förenligt med europakonventionen.

– Vi kommer naturligtvis få underlag om de här frågorna som du ställer av den utredning som tillsätts nu. Självklart väljer samhället vad vi finansierar gemensamt, säger Ardalan Shekarabi.