Insatsstyrkan analyserar

Spaningar från NICAR 2018

Här är några spaningar från NICAR 2018 – högt och lågt, i all hast.

 • Rekordhögt deltagande på 1200 personer
 • Trendande på Nicar: Blockchain, Botar och Cross Functional
 • Servicedesken är död – paketering på slutet av kedjan är passé och hopplöst att ens försöka. Att vara tvärfunktionell och jobba med vårt arbetssätt, ”product development”, tvärfunktionellt från början är det som gäller!
 • För en återkommande journalistbesökare är det supertydligt hur det pratas om design och UX på varannan session - hur viktigt det är att såväl kunna sätta sig i läsarens situation, som kollegans i det tvärfunktionella teamet. Förrförra året handlade två punkter på hela konferensen om infografik, nu kan en handla om nåt så specifikt som hur man hur man användartestar sin journalistik.
 • Det finns två läger, ett som "krypterar allt" och ett som gilla "gratisverktyg/saker på nätet". Man kan använda sig av saker från båda läger.
 • Blockchain, tekniken bakom exempelvis bitcoin. Att kunna verifiera vad som är äkta och också "äkthetsstämpla" sitt material.
 • Mallbaserad versionshantering av researchdata, ta kopior på material du hittar, spara råmaterial för sig, versionshantera arbetskopior och logga det du gör.
 • R populärt och frekvent använt verktyg för att preparera och undersöka data
 • Överraskande med långa köer till User testing, hamnade sist i kön och missade därför. (Lilly instämmer om köerna).
 • Tal om ”produkter”, vilket kanske visar på att produktutvecklingstänk börjar sippra in i journalistvärlden?
 • Vapen verkar gå igen - att NRA använder journalisters slarv/okunskap om vapentyper till att misstänkliggöra deras rapportering.
 • Känns som att det pratas mer om team - ännu ett tecken på professionalisering och standardisering av vissa delar.
 • En ny vår för mobilen först-team kanske, som på förra News re.wired beskrevs som eftersatta på grund av nya buzzwords som botar och VR. Pratas om hybrid teams, och crossfunctional teams.
 • Begreppet "News app-team" verkar täcka interactives och dataviz.
 • Mannen som höll i kursen "First graphics app" var van vid att få kriga för att få publicera nyheter utanför ett CMS och sajtmiljö.
 • Det är mycket Mac datorer här på Nicar
 • "Europa är långt efter stora delar av resten av världen när det kommer till öppna data om personer och organisationer" (Giannina Segnini under sessionen "No passport needed: how to find relevant international data"
 • Kluvna åsikter om sista dagen. Vissa tyckte att de intressantaste punkterna låg här andra som att de inte sparat det bästa till sist utan som att det som inte fick plats på en annan dag fick läggas här.