Ny rapport om Muslimska brödraskapet

2:43 min

Förra året fick en förstudie som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beställt om Muslimska brödraskapet i Sverige, skarp kritik för att vara ovetenskaplig. Nu har MSB fått en uppföljande rapport om vilka budskap Muslimska brödraskapet sprider i Sverige. I rapporten ifrågasätts om organisationer som kan kopplas till brödraskapet ska få bidrag av skattemedel.

Socialantropologen Aje Carlbom vid Malmö universitet har på uppdrag av MSB skrivit rapporten ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext”.

I rapporten beskriver Carlbom vilka budskap som förs fram av personer och organisationer som han anser har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Det är en konservativ rörelse med en islamistisk ideologi. Carlbom ifrågasätter att sådana organisationer ska få bidrag av skattemedel. 
 
– Å ena sidan säger den svenska staten att det är jätteviktigt med frågan om jämställdhet, samtidigt ger man då pengar till organisationer som inte jobbar för jämställdhet, utan för andra värderingar, säger Aje Carlbom. 

Enligt Carlbom har till exempel Islamiska förbundet i Sverige och Stockholmsmoskén kopplingar till rörelsen Muslimska brödraskapet.

– Det stämmer inte, vi styrs inte av någon annan, kommenterar Temmam Asbai som är ordförande för Islamiska förbundet.  
 
– Vi är en svensk organisation och det står tydligt vad vi utgår från och vad som styr vår verksamhet, säger Temmam Asbai.

Att Aje Carlbom ifrågasätter om organisationer som han anser kan kopplas till Muslimska brödraskapet ska få offentliga bidrag ser Temmam Asbai som ett sätt att försöka tysta obekväma röster.  

– Tyvärr försöker han på något sätt ge vissa politiska aktörer en syndabock för att förklara den misslyckade integrationspolitik som har rått i Sverige de senaste åren, säger Asbai.

En förstudie som föregick den här rapporten förra året fick kritik för att inte vara vetenskaplig. Den nya studien grundar Aje Carlbom på annan forskning som har gjorts, på olika dokument och på intervjuer han gjort med femton personer.

Två av dem är svenskar som enligt Carlbom tidigare har varit medlemmar i Muslimska brödraskapet.  
 
– Jag drar de slutsatser jag drar utifrån de intervjuer jag har gjort och den tidigare forskning som finns. Sedan kan slutsatser alltid förändras, men det är de slutsatser jag drar nu, säger Aje Carlbom.

Rapporten ska diskuteras på ett expertseminarium den 15 mars. Först efter det vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säga något om vilka slutsatser man drar av den. 
 
– Slutsatserna i rapporten är Aje Carlboms. Vi kommer att ha det här seminariet för att se hur det påverkar oss, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.