Nordeas satsning i Polen oroar facket

1:03 min

Banken Nordea har etablerat tusentals tjänster i Polen under senare år. Och nu varnar den fackliga organisationen Finansförbundet för att det finns stora politiska risker med den här jobbflytten.

Ulrika Boëthius är förbundsordförande i Finansförbundet.

– Det är beklagligt när det försvinner arbetstillfällen. Men just Polen oroar oss en hel del - att man väljer att lägga verksamhet i ett land som har dragit på sig både EU:s och FN:s blickar vad gäller det demokratiska systemet. Det känns ju väldigt märkligt tycker vi, säger Ulrika Boëthius.

Den senaste tiden har Nordeas flyttplaner till Finland fått stor uppmärksamhet - det rör sig om en handfull personer.

Men den stora förändringen på personalsidan är Nordeas satsningar i Polen med tjänster inom så kallad backoffice - IT-personal och andra som inte har en direkt kundkontakt.

Nordeas presstjänst uppger att banken i dagsläget inte kan kommentera sina politiska övervägandena när det gäller Polen, där personalstyrkan ökat snabbt den senaste tiden.

I dag har banken drygt 2 700 anställda i Polen - en ökning med över 70 procent jämfört med 2016. För Sverige och de andra nordiska länderna däremot, har banken aviserat stora personalminskningar.

Finansförbundet oro handlar bland annat om yttrandefriheten i Polen, ett hårdnande klimat för medier och förändringar inom landets rättsväsende.

Nordea arbetar mycket med hållbarhetsfrågor, men etableringen i Polen riskerar att påverka bilden av Nordea negativt, enligt Ulrika Boëthius.

– Att komma från ett land där man har väldigt starka fackliga traditioner till exempel och värnar arbetstagares rättigheter - då bör man se till att också verka för det utomlands. Och göra man inte det kan det falla tillbaka på varumärket.

– Vi tycker att Nordea bör ta sig en ordentlig funderare på den demokratiska utvecklingen i Polen och se om det är där man ska ha sina tjänster i framtiden, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

Sören Granath
soren.granath@sr.se