Svenska avtal kan bryta mot EU-rätten

1:35 min

Sverige har nio investeringsavtal med andra EU-länder som kan vara olagliga. Det skulle göra svenska investeringar mer osäkra, bland annat i våra grannländer, Estland, Lettland och Litauen.

Ett investeringsavtal ger företag en rad rättigheter om de investerar i ett annat land. Ofta handlar det om skydd mot diskriminering jämfört med det landets egna företag.

Och den investerare som är missnöjd med hur man blir behandlade har rätt att få sin sak prövad i en särskild domstol.

Men nu har EU-domstolen konstaterat att ett investeringsavtal mellan de båda EU-länderna Nederländerna och Slovakien bryter mot EU-rätten, eftersom medlemsländerna inte får ha egna avtal.

Den domen har vållat en hel del oro inom unionen eftersom det finns nästan 200 liknande avtal mellan olika EU-länder. Om alla de avtalen också är ogiltiga skulle det kunna få ekonomiska konsekvenser för alla företag som har investerat pengar i de berörda länderna.

Sverige har nio avtal med länder där man har sett brister i rättssäkerheten och där man därför tycker att det behövs en extra trygghet för svenska företagare.

Anette Magnusson är chef på handelskammarens skiljedomsinstitut som arbetar med den här typen av tvister.

– Det finns en anledning till att man har ingått de här avtalen en gång i tiden, att man ville ha det här investeringsskyddet. Det är klart att den anledningen finns ju kvar på många ställen, säger hon.

Sverige är precis som alla andra EU-länder skyldiga att följa EU-rätten och den nya domen lär leda till diskussioner mellan medlemsländerna.

Det svenska utrikesdepartementet analyserar just nu domen och vill inte i övrigt lämna några kommentarer.