Delar av förundersökningen mot kulturprofilen läggs ned

2:00 min

Delar av förundersökningen mot den av media så kallade kulturprofilen, med koppling till Svenska Akademien, läggs ned. Det uppger Åklagarmyndigheten.

De avskrivna misstankarna avser anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden under mars 2013 - april 2015, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. 

– Det är alltid uppförsbacke att utreda misstankar om brott som ligger bakåt i tiden. Desto längre tid som går mellan det anmälda brottet tills det att polisen kan starta en utredning, desto svårare blir det, säger kammaråklagare Christina Voigt till Ekot.

– Rent generellt så saknas det en teknisk bevisning och vittnenas minnen blir sämre. Och i de här delarna som har lagts ner har man gjort de utredningsåtgärder som har kunnat göras. Min bedömning är att det inte går att styrka brott i de delar vi har lagt ner. Sen så är det några brott som har preskriberas, fortsätter hon.

– Utöver de delar av utredningen som nu läggs ner, så fortsätter förundersökningen. För de delar där utredningen fortsätter, råder det fortfarande förundersökningssekretess, uppger också kammaråklagaren i ett pressmeddelande.

Det var i december som kammaråklagare Christina Voigt bekräftade att hon hade inlett en förundersökning mot Kulturprofilen som anklagades för sexuella övergrepp.

Dagens Nyheter hade då publicerat reportage om Kulturprofilen och att ett antal kvinnor hade anmält honom för bland annat våldtäkt.