Skolan ville inte polisanmäla när Lottas son blev misshandlad

1:37 min

Det borde vara självklart att  polisanmäla allt våld som sker på skolan tycker mamma till pojke som blev misshandlad.

Det finns olika syn på frågan om man ska polisanmäla barn som slagit, sparkat eller på andra sätt utövat våld mot andra barn i skolan. Det individuella fallet, barnens ålder och annat kan påverka. Skolan kan själv försöka lösa problemet eller anmäla till socialtjänsten. Men i många fall gör rektor en polisanmälan.

Men när Lottas son (fingerat namn) blev misshandlad i skolan så ville  skolan inte polisanmäla. När Lotta sa att hon då skulle anmäla det själv så ändrade sig rektorn och sa att skolan skulle göra en polisanmälan. Den kopia på anmälan som Lotta ville få se har hon dock inte fått men hon säger att hon blivit kontaktad av socialtjänsten och att ärendet förmodligen lämnades dit av polisen.

För Lotta är det självklart att man ska polisanmäla våld i skolan; misshandel är misshandel oavsett ålder, tycker hon. Att göra en polisanmälan visar att man ser allvarligt på det som hänt säger hon.