Asylsökandes tänder kräver stora insatser

2:02 min

En stor del av de asylsökande som kommit till Sverige de senaste åren har allvarliga tandproblem. Nu vittnar Sveriges landsting och regioner om att det skapar en stor belastning för Folktandvården.

Ekot har varit i kontakt med landets 21 regioner och landsting och de flesta berättar om långa kötider och tandproblem som kräver stora ingrepp.

Asylsökande har rätt till akut tandvård, barn har kostnadsfri tandvård.

– Dom har tagit sju stycken av mina tänder, jag har inga tänder att tugga mat med, berättar Mohammed, som egentligen heter något annat.

Mohammeds tänder var så kariesangripna att de inte gick att rädda. Han har fyra framtänder kvar att tugga med

I Ekots sammanställning vittnar samtliga 21 regioner och landsting om ett ökat tryck. De beskriver långa kötider och att personalen initialt fått jobba övertid för att hinna med.

Det ges exempel på barn under 6 år vars tänder varit så angripna att man varit tvungen att dra ut samtliga mjölktänder, de har inte gått att rädda.

Även många vuxna asylsökande kan ha kroniska infektioner så att de ordinarie tänderna blir så angripna av karies att de måste dras ut. 

– Det är i dag som problemet finns, det är dagens akuta problem som måste lösas, säger Hans Göransson, som är ordförande hos Sveriges Tandläkarförbund.

– För dagens svenska tandläkarkår är det en unik utmaning, fortsätter Hans Göransson.

Det är inte många som har mött den här bilden i den här omfattningen tidigare. Man hinner inte borra ikapp alla skador utan man måste förebygga.

Det är större påfrestningar på tandläkarna i och med en ny problematik med stort fokus på akuta ingrepp, där det är stora infektioner och omfattande kariesskador.

Så är också fallet vid Folktandvården i Värmland där Birgitta Haglund är enhetschef.

– Barn där man inte ser några mjölktänder, det är bara jämnat med tandköttet. Och då börjar vi fundera hur ska vi göra?, säger Birgitta Haglund.

Birgitta Haglund beskriver en situation där det vara så svåra fall att folktandvårdens tandläkare inte är vana att se den typen av patienter, och behöver diskutera med kollegor hur situationen ska lösas på bästa sätt.

– Även om vi är bra på tandvård så har vi inte sett den här typen av patienter, säger Birgitta Haglund.

I Värmland har man satt igång kurser för att föräldrar ska förstå vikten av förebyggande tandvård.

Det är den stora konsumtionen av socker som är den verkliga boven menar Hans Göransson på Sveriges Tandläkarförbund.

– Man måste arbeta med kunskap om sockrets skadliga effekt och få goda kostvanor. Sockervanor är ju en av de största riskfaktorerna kring kariessjukdomen.

– Det gäller att påverka attityderna, hur äter man, vad äter man och när äter man?, avslutar Hans Göransson.