EU-kommissionen vill stärka euron och EU:s bankunion

1:25 min

EU-kommissionen vill stärka bankernas motståndskraft mot en ny eurokris, som den 2009. Bland annat genom att göra det enklare för bankerna att bli av med dåliga lån. Förslagen kan påverka om Sverige ska gå med i bankunionen.

– Syftet är att skapa en bankunion som klarar alla sorters kriser, säger Valdis Dombrovskis, den EU-kommissionär som ansvarar för euron.

Ett skäl att Nordea vill flytta till Finland är att Finland är med i bankunionen medan Sverige inte är det, enligt Nordeas vd. Regeringen utreder just nu om Sverige ska gå med.

Men om svenska väljare ska köpa det, krävs nog en starkare union, färre krisande banker och förre dåliga lån till personer och företag som inte kan betala tillbaka.

Bankerna har allt färre dåliga lån, rapporterade kommissionen i dag. Men i Grekland är fortfarande hälften av alla lån dåliga, i Portugal ungefär vart femte, i Italien drygt var tioende.

Bankerna måste nu enligt de nya förslagen ha buffertkapital i förhållande till andelen dåliga lån.

När ett företag inte kan betala sina lån ska bankerna lättare, utan att behöva gå till domstol först, kunna ta över egendom som företag ställt som säkerhet för lånen, som fastigheter eller maskiner.

Kommissionen vill också göra det enklare för bankerna att sälja av dåliga lån till inkassoföretag. Och medlemsstaterna måste lägga upp planer för hur de ska hantera banker som går i konkurs. Den stora stötestenen är en gemensam insättningsgaranti. Den lämnades dock helt orörd i dag.