EU och Nato uttrycker stöd för Storbritannien

1:19 min

Både EU och Nato ser allvarligt på uppgifterna från London i dag. Natos medlemsländer erbjöd i dag sig också att hjälpa till i utredningen av nervgiftsattacken.

Natos 29 medlemsländer träffades i Bryssel i dag, genom Natos Nordatlantiska råd. Under mötet lämnades information från Storbritannien till de andra medlemsländerna i Nato.

Direkt efter mötet kom ett uttalande där medlemsländerna uttryckte "djup oro över att det här är den första gången som ett nervgiftsmedel använts på Natos territorium sedan Nato grundades" 1949. Medlemsländerna i Nato erbjöd också stöd och hjälp under den pågående utredningen i Storbritannien.

Dock har inte den brittiska regeringen valt att använda sig Natos solidaritetspakt, artikel fem i Nato-stadgan. Den innebär att angrips ett av Natos medlemsländer, så är det ett angrepp på hela Nato. Medlemsländerna är också skyldiga att ställa upp. Den användes av USA efter terrordåden den 11 september 2001.

Inte heller EU:s solidaritetsklausul har aktiverats av britterna, alltså att EU:s 28 medlemsländer är skyldiga att hjälpa till – något som hände för två och ett halvt år sedan efter Parisattackerna.

Däremot kommer nervgiftsattacken att diskuteras på EU:s toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Och EU:s ordförande Donald Tusk sade idag att han uttrycker sin fulla solidaritet med britternas premiärminister Theresa May.