God kondition minskar kvinnors demensrisk

2:43 min

En studie från Sahlgrenska akademien i Göteborg visar att kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har nästan 90 procent lägre risk att drabbas av demens senare i livet.

– Man tränar för att må bra nu och sedan man måste ju förebygga och hålla sig på en bra nivå när man blir äldre säger Louise Hejme på väg in på jympagolvet.
 
Louise Hejme tränar cirka två gånger i veckan och resultaten från Sahlgrenska akademien stärker henne i uppfattningen om betydelsen av att träna för att må bra.

I studien testades konditionen på nästan 200 kvinnor i 50 års åldern. I över 40 år har forskarna sedan följt kvinnorna och gjort demenstester.
Och resultaten är tydliga.

I den grupp som klarade konditionstestet bäst hade 5 procent utvecklat demens 20 år senare. Av de kvinnor med sämst resultat drabbades nästan hälften. 
 
– Jag är förvånad att fynden är så starka, att bra kondition skyddar mot Alzheimer och demenssjukdomar det var inte så förvånande men att det var så starka fynd det är jag förvånad över, säger Ingmar Skoog som är professor och föreståndare för Agecap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

De kvinnor som var vältränade och ändå utvecklade demens gjorde det i genomsnitt vid 90 års ålder, elva år senare än de som var måttligt tränade.

Kopplingen mellan bra kondition och lägre risk för demens förklaras av många olika orsaker. Vältränade personer har till exempel bättre kärl, hälsosammare livstil och starkar immunförsvar.

– Total sett har man en livsstil som ger bra konditon så har man betydligt mindre risk att få Alzheimers sjukdom som gammal säger Ingmar Skoog.

Demens är en av våra stora folksjukdomar. Runt 200.000 personer i Sverige är drabbade och risken ökar med stigande ålder. Och kunskapen att sjukdomen går att förebygga är viktig menar Ingmar Skoog.

– Jag hoppas att man mer ska inse vikten av att motionera och den andra saken är att det är inte förutbestämt om man ska få en sjukdom eller inte man kan som individ förebygga sjukdom säger Ingmar Skoog.

Och för Lena Sundén från Lerum som går till gymmet varje dag blir livet också roligare med ett starkt hjärta.

– Jag orkar ju mycket mer om jag är i bra fysisk form sen har jag många intressen som dykning och skridskoåkning som gör att jag vill hålla mig i form så länge som möjligt säger Lena Sundén.