Kolsyrat vatten ger sura koraller

2:26 min

Korallblekningar har nog många hört talas om. Blekningar som orsakas av havens höjda vattentemperaturer. Men korallerna hotas också av försurning, visar ny studie.

I en ny studie har forskare undersökt ett 400 kvadratmeter stort område på Stora barriärrevet utanför Australiens kust.

Genom att tillföra koldioxid under en månads tid och därmed sänka pH-värdet kunde forskarna konstatera att korallernas förmåga att bilda sitt stödjande lager av kalciumkarbonat minskade kraftigt.

Michael Tedengren, ekolog och docent vid Stockholms universitet, förklarar mer.

– Förenklat kan man säga att mycket av de ökande halterna av koldioxid i atmosfären, tas upp av oceanerna. Det är ungefär som att kolsyra vattnet, vilket alltså leder till ett lägre pH-värde.

Och vad innebär då det för korallerna?

– Det innebär att koraller och andra djur och växter som bygger skelett eller skal av kalciumkarbonat, får det svårare att göra just det.

Att koraller påverkas av ett sänkt pH-värde är något som andra studier redan kommit fram till. Så vad den här studien från barriärrevet gör är att ytterligare belägga den kunskapen, berättar Michael Tedengren, som också menar att det under åtminstone överskådlig tid finns betydligt allvarligare problem att tampas med som korall. Som temperaturförändringar och övergödning, till exempel.

Och även om just den här studien belyser riskerna med ett surare hav, så tycker han att den har brister.

– Även om studien är en månad lång så blir det bara en ögonblicksbild där man håller pH-värdet väldigt konstant. Och ute i verkligheten, på ett korallrev, så finns det enorma PH-fluktuationer. En fluktuation som kan gå från strax över sju och upp till nio. Och det har man ju inte fått med i den här studien.

Referens: Albright et al. "Carbon dioxide addition to coral reef waters suppresses net community calcification". Nature. DOI:10.1038/nature25968