Sveriges Hamnar bryter med förbund

1:54 min

Sveriges Hamnar avbryter från och med nästa månad allt samarbete med Hamnarbetarförbundet utöver den lagliga miniminivån.

– Det handlar om att normalisera realtioner till fackföreningarna och göra det som man gör på resten av svensk arbetsmarknad. Jag tror vi måste börja där om vi ska få någon ordning och reda i hamnarna, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren har pågått i flera år och handlar om att det är Transportarbetsförbundet som har kollektivavtal med arbetsgivaren trots att det på många platser är Hamnarbetarföbundet som har de flest medlemmar.

Den nya policyn från arbetsgivarorganisationen innebär att hamnarna i landet inte kommer ge Hamnarbetarförbundet några rättigheter förutom lagens absoluta miniminivå.

Konkret innebär det att hamnfacket till exempel inte får jobba fackligt på arbetstid, utestängs från representation i bolagets styrelse och inte får utse några egna skyddsombud.
  
– Det här är en väldig riskfylld arbetsmiljö och om man utesluter den största delen av arbetsstyrkan från att delta i förebyggande arbetsmiljöarbete då kommer det inte att fungera, säger Erik Helgesson, som sitter i Hamnarbetsförbundets styrelse.

Men beslutet från Sveriges Hamnar kommer inte leda till någon storstrejk säger Erik Helgesson.

– Vi har ju fortfarande rätten att ta till stridsåtgärder för att uppnå ett kollektivavtal men det är ju det arbetsgivaren vill så de kan utmåla sig som något slags offer så det blir en bra inramning till regeringens konflikträttsutredning så det kommer vi inte göra, säger Erik Helgesson.

Konflikten är svår och i våras tillsatte regeringen en utredning med en översyn av konflikträtten. För arbetsgivaren är det viktigt att få den fredsplikt som infinner sig när man skriver under ett kollektivavtal. Joakim Ärlund igen.

– Vi vill slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen och då är det viktigt att vi följer lagstiftningen så som riksdagen har utformat den, säger Joakim Ärlund.