Klart: Nordea flyttar huvudkontoret till Helsingfors

1:36 min

I dag blev det klart på bankens bolagsstämma i Stockholm att Nordea flyttar sitt huvudkontor till Finland. En tillräckligt stor majoritet av ägarna röstade för styrelsens förslag.

Nordeas ledning har fått mycket kritik för sin ambition att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Bland annat har fackliga organisationer meddelat att de byter bank till följd av flyttplanerna.

Nordeas uttalade syfte med flytten är att få ökad förutsägbarhet och lägre kostnader. Till saken hör att Finland, till skillnad från Sverige, är med i europeiska bankunionen.

Frågan om att Nordea skulle flytta huvudkontoret blev aktuell när den svenska regeringen aviserade att den så kallade resolutionsavgiften, som bankerna måste betala för att öka motståndskraften vid kriser, skulle höjas.

För att flytten skulle få godkänt krävdes att två tredjedelar av de närvarande rösterna på stämman sa ja. Frågan har i princip varit avgjord på förhand eftersom flera stora ägare redan har sagt ja till flytten.

Pensionsbolaget Alecta, som är tredje störste ägare, och fondjätten Swedbank Robur, som är fjärde störste ägare, har båda sagt ja.

Nordeas allra största ägare är finländska Sampo och Nordea-fonden och båda har setts som givna ja-röstare.

Rådgivningsorganet ISS, Institutional Shareholder Services, har rekommenderat aktieägarna att rösta för en flytt.

Och nu har en tillräckligt stor majoritet av deltagarna på stämman i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm sagt ja till flytten.