Ny forskning om islamistisk påverkan

1:53 min

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att satsa 10 miljoner på forskning om islamistisk påverkan i Sverige.

– Vi kommer framförallt att fokusera på om det finns en risk för polarisering, säger Annelie Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

De utgår ifrån målen för samhällets säkerhet – liv och hälsa, samhällets funktionalitet och de grundläggande värdena.

– Med polarisering menar jag ett "Vi och dem", muslimer mot icke-muslimer eller motsättningar mellan de muslimska grupperna, säger Annika Bergholm Söder.

MSB fick i dag en utredning om rörelsen det Muslimska brödraskapet.

Arbetet är en del i ett uppdrag regeringen gett MSB som handlar om att identifiera och möta kampanjer som kan påverka Sverige. 

MSB pekar just nu ut två olika. Det är rysk och islamistisk påverkan.

Enligt rapportförfattaren Aje Carlbom vid Malmö universitet har Muslimska brödraskapet inget direkt inflytande på muslimska organisationer i Sverige, men det finns kontakter och associationer som oroar forskarna. Det är mellan svenska organisationer och FIOE (översatt federationen för islamiska organisationen i Europa).

Den beskrivs av forskarna som en slags paraplyorganisation med koppling till Muslimska brödraskapet. 

Svenska MSB satsar nu 10 miljoner på att få veta mer kring det här i ett projekt de närmaste 3-4 åren. 

En av de svenska organisationerna som pekas ut för kopplingar till Muslimska brödraskapet är Islamiska förbundet, de har i dag sagt att de är en svensk organisation som inte styrs av någon utomstående.