Unga kvinnliga arkitekter går om männen i löneligan

1:28 min

Unga kvinnliga arkitekter börjar gå om sina manliga kolleger i löneligan. Det visar en färsk sammanställning från den fackliga organisationen Sveriges arkitekter.

Först att uppmärksamma detta var SVT.

Kommunikationschefen Jonas Mellqvist på Sveriges arkitekter säger att löneskillnaderna har varit små under lång tid och bland de yngsta arkitekterna börjar kvinnorna gå om männen.

– Faktum är att det senaste året, de som tog examen 2017, så är ingångslönen något högre för kvinnor än för män, säger Jonas Mellqvist.

En manlig arkitekt som tog examen 2017 fick en första månadslön på 31 500 kronor. Men hans kvinnliga kollega fick 31 800 kronor, alltså 300 kronor mer.

Unga kvinnliga arkitekter börjar alltså gå om sina manliga kolleger.

– Det här är ganska unikt när man jämför med andra akademikergrupper, att kvinnor ligger så bra till i löneläget, säger Jonas Mellqvist.

Det finns omkring 10 000 arkitekter i Sverige och 2017 utexaminerades 150 nya, inte så många alltså. Men bland dem tjänar kvinnorna lite mer än männen.

Löneskillnaderna bland arkitekter är jämförelsevis små, även om männen ofta drar förbi i åldern 35 till 45 år, när kvinnorna, oftare än männen, arbetar mindre för att ansvara för barnen.

Men därefter kommer kvinnorna ofta igen lönemässigt.

Jonas Mellqvist ser en viktig förklaring till de mer jämlika lönerna i att arkitekter ofta arbetar på jämförelsevis små företag.

– Och där har chefen en ganska god insyn i vad medarbetaren presterar, vilket värde den anställde bidrar med till företaget, säger Jonas Mellqvist.

Att företagen är små bidrar också till kortare beslutsvägar och det gynnar kvinnorna.

– Det är inte en överrocksprincip där chefen som sätter lönen ska förhålla sig till sin chef och chefens chef.

– Utan här är det små organisationer där den lönesättande chefen har fullt mandat att verkligen bedöma medarbetarens prestation och belöna den, säger Jonas Mellqvist.

Kan det finnas någon kulturell skillnad också, någonting som utmärker just arkitektbranschen?

– Ja, det är många kvinnor som jobbar i arkitektbranschen, det är en kvinnodominerad bransch.

– Tittar man på utbildningar i dag så är det en övervägande majoritet kvinnor som går på arkitektutbildningarna.

– Och tittar man på företagen så är det många kvinnliga chefer.

– Sverige är nästan unikt i världen med att ha kvinnor som vd och ledare för arkitektkontor, säger Jonas Mellqvist.