I framtiden kan flygplanen drivas av sågspån och hyggesrester

1:18 min

I framtiden kan dagens fossila flygbränsle bytas ut mot biobränsle tillverkat från sågspån och hyggesrester från den svenska skogen. Det har forskare vid Luleå tekniska universitet kommit fram till.

I en förstudie gjord vid Luleå tekniska universitet har man kommit fram till att alla inrikesflyg i Sverige skulle kunna drivas av biobränsle från sågspån och hyggesrester.

– Vi måste kunna bli självförsörjande på bioråvaror. Rester från den svenska skogen kommer att räcka till försörja hela inrikesflyget i Sverige, säger Erik Furusjö, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Inom tio år kan de gröna flygbränslet från skogen bli verklighet. Men det kommer att bli dyrare än fossila bränslen.

– Det blir alltid dyrare än att pumpa upp olja från marken. Men vi räknar med att kunna sänka utsläppen med 50 procent jämfört med dagens bränsle, säger forskaren Erik Furusjö.