EU uppmanar Google att ta bort hatpropaganda

1:38 min

EU:s kommissisonär för inre säkerhet Julian King som är på besök i Stockholm uppmanade idag IT-företag som Google och Facebook att skyndsamt ta bort hatpropaganda från Internet.

– Jag uppmanar IT-företagen att samarbeta med polisen och att använda automatiska filter för att upptäcka hatbudskap på nätet, sa Julian King. Helst ska sådant olagligt innehåll stoppas redan innan det publiceras, annars ska det raderas snarast.

Julian King är medveten om den debatt som blossat upp i Sverige om söktjänsten Google efter flera avslöjanden om att antisemitisk propaganda inte tagits bort trots anmälningar och fällande domar.

– Jag har förstått att det är en livlig debatt om Google i Sverige och jag hoppas att det här ska åtgärdas snarast, sa King.

EU och de stora IT-jättarna har enats om en uppförandekod där företagen förbinmder sig att ta bort olagligt innehåll från nätet.

Den senaste utvärderingen som kom i januari visar på stora framsteg. 60 procent av allt olagligt innehåll raderas inom en vecka, jämfört med knappt 30 procent 2015.

Men det räcker inte, menar Julian King. I mars kom EU-kommisionen därför med en rekommendation till företagen att snabba på arbetet.

Uppmaningar till terrorbrott ska tas bort inom en timme. Om det inte sker inom tre månader hotar lagstiftning.

Men när det gäller hatpropaganda, som till exempel antisemitiska budskap, vill Julian King inte se nån EU-lagstiftning.

Vi måste gå en balansgång och värna yttrandefriheten och förhindra censur, säger han.

– Staten ska inte gå in och bestämma vad som får publiceras.