Danska regeringen skär ner på public service

1:42 min

Enligt det förslag som presenterades i dag ska licensavgiften avskaffas och anslagen till Danmarks radio minskas med 20 procent.

Den danska regeringen och stödpartiet Dansk folkeparti vill spara 20 procent på Danmarks radio över fem år. Dessutom avskaffa licensen och låta public service finansieras via skattesedeln. Det står klart efter förhandlingar.

Kulturminister Mette Bock, från Liberal Alliance, uppger att man med avtalet har en ambition att skapa ett mer fokuserat Danmarks radio, inte längre en bred mastodont men ett smalt fyrtorn. Samtidigt vill man skapa en bättre balans mellan de statsägda medierna och den privata danska mediemarknaden.

Fördelen med att avskaffa licensen och ersätta den med skatt är dessutom att ensamhushåll inte längre kommer behöva betala lika mycket som familjer med flera medlemmar, menar regeringen.

Anslagen till Danmarks radio och de regionala sändningarna i danska TV2 kommer fördelas i statens budget.
Infasningen av de nya åtgärderna ska ske gradvis över fem år med start 2019, när nuvarande medieavtal går ut.

Den politiska oppositionen i Danmark är starkt kritisk till nedskärningen och menar bland annat att det kommer att leda till mindre danskt innehåll i företagets utbud.