Studie: Professorer kunde inte skilja på kunskapskrav från grundskola och universitet

1:52 min

En studie från Linnéuniversitet i Växjö visar att många professorer tror att kunskapskraven från grundskolan är från universitetsnivå.

Den senaste veckan har Ekot rapporterat om att många lärare och föräldrar reagerat på att kunskapskraven i skolan leder fram till orimligt svåra hemuppgifter och provfrågor.

När forskaren Stefan Sellbjer lät 33 ledande professorer göra ett slags blindtest där de fick bedöma om ett antal kunskapskrav kom från grundskolan, gymnasiet eller universitetet så kunde de inte det.

– Jag fick fram att de rangordnar kunskapskrav hämtade från högstadiet, mellanstadiet och gymnasiet som ungefär lika svåra som dem från högre utbildning. Det är till och med så att en del professorer hävdar att de inte klarar kunskapskraven för sjätte eller nionde klass, säger Sellbjer.   

Stefan Sellbjer är docent i pedagogik vid Linnéuniveritetet i Växjö. I sin studie har han bett 33 ledande professorer att rangordna kunskapskraven i 12 olika ämnen. När han bad professorerna rangordna formuleringar i svårighetsgrad, vilka de trodde kom från högstadiet, gymnasiet eller universitetet så klarade inte professorerna det.

Frågeställningar som elever fick i grundskolan var så abstrakta att professorerna trodde de kom från universitetet. Och särskilt svårt hade professorerna med historia och biologi. Där bedömde professorerna att kunskapskraven var högre i grundskolan än på universitetet.

– Det var till och med så att de rangordnade kunskapskraven från högstadiet och gymnasiet som svårare än på universitetet. Rangordningen var tvärtom. Det var svårare ju lägre stadier de kom från.

I skolverkets utvärdering av betygskriterierna från 2016 framgår att hälften av lärarna själva tycker att läroplanens betygskriterier är för svåra. Nu visar det sig att även professorer i de enskilda ämnena gör samma analys enligt docent i pedagogik Stefan Sellbjer på Linneuniversitetet i Växjö.

– Detta är ju ett tydlig tecken på att kunskapskraven både för läroplanen för grundskolan och gymnasiet är för svåra. Det går att ta den här undersökningen som en intäkt men det är en stark indikation.