Bråk vid Almedalsbiblioteket

Oenighet om arbetstiderna har startat ett fackligt bråk vid det nya Almedalsbiblioteket.
Under drygt ett år har de fackliga företrädarna för de statligt och de kommunalt anställda bibliotikarierna försökt att komma överens med arbetsgivarsidan om ett lokalt avtal som ska gälla alla som arbetar på Almedalsbibioteket. I dag arbetar högskolebibliotikarierna en timme mer i veckan än stadsbibliotekets personal, men å andra sidan arbetar personalen på stadsbiblioteket kvällar och helger. Personalen på högskolebiblioteket är villiga att arbeta kvällar och helger om deras arbetsvecka skärs ned med en timme. Men arbetsgivarsidan säger nej. De tre inblandade fackförbunden, SACO, SKTF och DIK är överens sinsemellan och nu väntar man på ett svar från arbetsgivarna. Om parterna inte kommer överens kommer nuvarande avtal fortsätta gälla och det kan komma att skapa praktiska problem när man ska schemalägga personalen, säger Ann-Katrin Hedblad på Stadsbiblioteket. Personalen har nu uttalat att man inte kommer att gå in i det nya arbetet om inte konflikten är löst till invigningen den 22 september.