Kronoberg

De vill ha en haverikommission om dödfödslar

1:52 min

I Sverige dör årligen mellan 400-450 barn strax innan de föds. Nu vill Spädbarnsfonden försöka få till ett slags haverikommission, för att få reda på mer om varje dödfödsel och orsakerna till denna.

I Sverige dör mellan 400-450 barn strax innan de föds varje år – för Kronobergs handlar det om ett tiotal barn varje år. Som det är i dag kan sjukvården inte alltid ge en dödsorsak. Nu vill Spädbarnsfonden att frågan tas upp i riksdagen.

– Att göra en sådan här audit, eller "haverikommission", innebär att Sverige kommer att följa Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer för alla länder. De har ett bra utarbetat program för det. Och vi vill att Sverige ska följa det programmet, säger Malin Asp, nybliven ordförande i Spädbarnsfonden.